Diplomy a systém certifikácie

CHCETE Vašu kariéru v logistike oceniť alebo akcelerovať alebo vôbec odštartovať?

PRIHLÁSTE SA k získaniu jedného z diplomov a logistických titulov!

ČO GARANTUJEME? Individuálny prístup - skutočný rast - záujem na trhu práce!

Školenia, vzdelávacie programy a kurzy

Súhlasíte s nami, že vzdelávanie má byť zážitok? Naše poňatie je práve také! 

Vychádzame z praxe, sledujeme nové trendy a predovšetkým - Vaše očakávania.

Náš cieľ pre Vás: Orientácia - vedomosti - zručnosti - um - excelentnosti.

Ohlasy

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.
Project manager, KOSTAL ČR spol. s r.o.
V priebehu svojho profesionálneho života som absolvovala rad seminárov a školení, dokonca som získala aj prvý stupeň APICS. Všetky získané potvrdenia a certifikáty ležia niekde v zásuvke a asi by som ich len s ťažkosťami našla. Diplom Logistickej akadémie je prvý a jediný, ktorý je zasklený a visí v mojej pracovni. Veľmi si ho vážim. Jednak preto, že nebolo jednoduché ho ​​získať a tiež preto, že jeho získanie mi veľa prinieslo - prepojenie praktických skúseností s kvalitnou teoretickou…

Najbližšie kurzy

Termín Názov kurzu Miesto
Cena bez DPH
Cena s DPH
29.6.-30.6.
2022
Logistika nákupu a riadenie zásob ON-LINE
400 Eur
484 Eur
Prihlásiť sa
14.7.-15.7.
2022
Logistika distribúcie a skladovania Brno
8100 Kč
9801 Kč
Prihlásiť sa
21.7.-21.7.
2022
Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme Ostrava
4600 Kč
5566 Kč
Prihlásiť sa
3.8.-4.8.
2022
Logistika nákupu a riadenie zásob Ostrava
8100 Kč
9801 Kč
Prihlásiť sa

Referencie

Aktuality

Logistika

Logistika - odbor začiatku tohto tisícročia - potrebuje excelentných logistikou. Kvalifikácia univerzálneho logistika by však dnes už musela byť natoľko komplexné, že nie je reálne dosiahnuteľná. Expert na logistiku bude vždy expertom na niečo z logistiky - na SCM (Supplay Chaim Management, tj. manažment dodávateľských reťazcov) alebo na APS (Advanced Planning System, tj. systém pokročilého plánovania), alebo na skladové technológie, obaly, manipuláciu či dopravu (všeobecnejšie prepravu) a zostáva ešte logistika odpadov a city-logistika (mestská logistika), logistika krízových situácií atď. atď.