Referencie

Ohlasy

Igor Rod, ALog.
Logistics manager, Brose CZ spol. s r.o.

Výborné overenie si mojich praktických znalostí zažitých skúsenosťou voči teórii. Zároveň som získal veľké množstvo impulzov z teórie, ktoré už dnes preklápam do praxe, kde môžem použiť úplne iný uhol pohľadu aký som doteraz využíval.
Účasť v kurzoch mi priniesla výborný networking s profesionálmi z iných firiem a hlavne odvetví, čo sa teraz snažím aplikovať do mojej praxe v automotive.

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.
Project manager, KOSTAL ČR spol. s r.o.

V priebehu svojho profesionálneho života som absolvovala rad seminárov a školení, dokonca som získala aj prvý stupeň APICS. Všetky získané potvrdenia a certifikáty ležia niekde v zásuvke a asi by som ich len s ťažkosťami našla. Diplom Logistickej akadémie je prvý a jediný, ktorý je zasklený a visí v mojej pracovni. Veľmi si ho vážim. Jednak preto, že nebolo jednoduché ho ​​získať a tiež preto, že jeho získanie mi veľa prinieslo - prepojenie praktických skúseností s kvalitnou teoretickou základňou, potvrdenie nutnosti komplexného pohľadu pri riešení problémov, rozšírenie obzorov a taktiež stretnutie so skvelými lektormi a zaujímavými kolegami.

Firemní zákazníci

Třinecké železárny a.s.

LEGO s.r.o.

Kofola a.s.

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Bosch s.r.o.