• 1

  Prihláška

  Použite elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na týchto webových stránkach. Po odoslaní prihlášky Vás zhruba do týždňa budeme kontaktovať telefonicky, aby sme osobne skonzultovali zvolený stupeň certifikácie a dohodli ďalšie náležitosti.

 • 2

  Prijatie

  Podmienkou pre prihlásenie sa do Logistickej akadémie je aspoň trojročná podniková prax dotýkajúca sa logistiky (nákup, skladovanie, doprava, manipulácia, plánovanie a riadenie výroby, distribúcie, predaj apod.). Všetko ostatné doriešime individuálne pri našom prvom telefonickom kontakte.

 • 2+

  Kurzy

  Ak budete cítiť potrebu doplniť si svoje vedomosti a zručnosti v logistike, je Vám k dispozícii náš detailne prepracovaný a mnohonásobne overený vzdelávací program skladajúci sa z otvorených kurzov, na ktoré máte ako frekventant certifikácie zľavu, rovnako tak máte výraznú zľavu na študijné materiály "Logistika v praxi ". Vzdelávací program môžete absolvovať ako celok (Komplexný program LOGISTIKA) alebo sa môžete zúčastniť len niektorých vybraných kurzov podľa vlastného uváženia. Kurzy prebiehajú spravidla v Prahe, Ostrave, Brne a Bratislave. K úspešnému zvládnutiu certifikácie však nie je podmienkou kurzy absolvovať.

 • 3

  Testy

  Testy sú obsahovo náročné, ale možno ich pripraviť v pokoji súkromí cez e-learning. K dispozícii je rad materiálov v elektronickej podobe a tiež užitočný manuál, ako efektívne testy zvládať.

 • 4

  Výber a príprava projektu k obhajobe

  Skúsení lektori Logistickej akadémie Vám pomôžu vybrať a pripraviť projekt z vášho pracovného prostredia k následnej obhajobe. Ideálna príležitosť na diskusiu vášho projektu poskytuje ponúkaný vzdelávací program, v rámci ktorého sú tieto konzultácie poskytované bezplatne.

 • 5

  "Malá" obhajoba projektu

  Prebieha uzavrene pred komisiou zloženou z členov lektorského zboru LA. Je náročná ("ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku") a je potrebné ju zužitkovať ako generálnu konzultáciu k obdobe finálnej.

 • 6

  Finálna obhajoba projektu a udelenie diplomu

  Prebieha ako obhajoba verejná! Vzhľadom k náročnosti "malých" obhajob je riziko nezvládnutia obhajoby finálnej relatívne nízke. To vo väčšine prípadov umožňuje odovzdať dopredu pripravený diplom v tom istom termíne.