Lektori

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

(nar. 5.8.1957) je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, členom americkej asociácie APICS a majiteľom spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o.

 • Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v Holandsku sa majoritne venuje logistike.
 • Je riešiteľom významných logistických projektov pre spoločnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlhý rad ďalších veľkých, stredných i malých firiem.
 • Manažérske skúsenosti získal ako prvý riaditeľ logistiky spoločnosti BONATRANS GROUP a.s.
 • Popri riešení a realizácii logistických projektov je najmä vyhľadávaným lektorom a trénerom. Je hlavným autorom rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Motto:

Súhlasím s Henry Fordom, ktorý povedal: "Máte pravdu, ak si myslíte, že niečo nemôžete - a tiež keď si myslíte, že môžete!"

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Som jej prezidentom a mojím poslaním je slúžiť vám všetkým, ktorí sa budete uchádzať o niektorý z udeľovaných diplomov, a súčasne robiť len to, čo povedie k rastu prestíže Logistickej akadémie .... a tým aj významu a cene vašich titulov, ktoré si môžete uvádzať za svojím meno.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

((nar. 21.9.1960) je viceprezidentom Logistickej akadémie, 11 rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedre podnikohospodárskej Ekonomickej fakulty VŠB -TU Ostrava, kde učil logistiku a momentálne pôsobí na Vysokej škole logistiky o.p.s.. Je tiež spoluzakladateľom firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o.  v Ostrave, zaoberajúca sa logistickým poradenstvom. Tu pracoval na pozícii projektového manažéra a zastával tiež funkciu konateľa spoločnosti. 

 • Je riešiteľom alebo spoluriešiteľom projektov pre spoločnosti ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Siemens Elektromotory Mohelnice, ACO Industrie k.s. Přibyslav a radu ďalších.
 • Od roku 2005 je členom Komory logistických audítorov.
 • Je expertom na problematiku modelovania procesov pomocou dynamickej simulácie.

Motto:

"Je dôležité dobre vzlietnuť, ale hlavne aj bezpečne pristáť."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, a predovšetkým využitie simulácií pre riadenie materiálových tokov; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Rudolf Malý, ALog.

(nar. 2.1.1966) je viceprezidentom pre vzdelávanie Logistickej akadémie, od januára 2016 sa venuje nezávislému poradenstvu a auditingu v oblasti logistických procesov, pričom v roku 2009 sa stal členom KOMORY logistických audítorov.

 • V roku 2006 začal pôsobiť u popredného českého poskytovateľa komplexných logistických služieb spoločnosti PST CLC, a.s., kde od roku 2008 zastával pozíciu výkonného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva. Od roku 2012 po zlúčení s japonskou skupinou MITSUI-SOKO pokračoval ďalej ako výkonný riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva až do septembra roku 2015.
 • Od roku 1996 do polovice roku 2006 zastával rôzne pozície v spoločnosti Kofola a.s., pričom od roku 2000 pôsobil v Kofole ako manažér logistiky pre skupinu Kofola (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko) a zodpovedal aj za plánovanie a riadenie výrobných operácií v skupine.
 • V rokoch 1990-1995 pracoval ako obchodný riaditeľ so zodpovednosťou za riadenie skladových operácií a nákupu u obchodnej spoločnosti LOCO plus Praha

Motto:

"Ak je stanovený jasný cieľ, cestu k nemu možno vždy nájsť. To znamená, hľadaj spôsoby a nie dôvody. "

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania vrátane projektového riadenia, logistického auditu, problematiky outsourcingu logistických služieb a prezentačných zručností.

Ing. Petr Sysel, CLog.

(nar. 15.7.1969) V súčasnosti pracuje na pozícii Production & Warehouse Manager v nadnárodnej spoločnosti Banta Global Turnkey. Táto spoločnosť zabezpečuje služby v oblasti SCM pre globálne reťazce v odvetviach Hi-Tech a Medical.

 • V rokoch 1992 - 1999 zastával rôzne pozície v štruktúre armádnej logistiky v útvaru rýchleho nasadenia AČR.
 • Od roku 2000 do 2007 pracoval ako Logistic Manager distribučného centra holandsko nemeckého holdingu MOTIP DUPLI Group, kde zodpovedal za plánovanie a riadenie zásob v celom rozsahu - od nákupu až po distribúciu v pôsobnosti strednej a juhovýchodnej Európy.
 • V spoločnosti Banta Global Turnkey (od roku 2007) riadil niekoľko úspešných projektov so zameraním na zlepšovanie logistických procesov vo firme. Podieľa sa tiež na plánovanie, prípravu a implementáciu nových obchodných projektov.

Motto:

"Sedliacky rozum pomáha dôjsť k jednoduchému riešeniu ... a také riešenia bývajú najúčinnejšie."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, manažmentu logistiky, a predovšetkým logistiky skladovania a distribúcie. Ďalej tiež konzultácie pre spracovanie projektov a ich hodnotenia v rámci školení logistiky.

Ing. Alena Lašková, MSc, PGDip

prešla výcvikom na katedre psychológie na University of Exeter, kde vyštudovala odbor Psychological Therapies Practice (Mindfulness-based Cognitive Therapy and Approaches). Je držiteľkou Certificate of Competence podľa kritérií MBI-TAC. V rámci štúdia učila v The Mindfulness Project v Londýne a rozšírila si vzdelanie s The University of Oxford, Oxford Mindfulness Center. Na pôde Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity vedie kurzy pre študentov a zamestnancov. Učí pod pravidelnou supervíziou expertov vo Veľkej Británii. Praxi mindfulness sa venuje od roku 2002 a jej celoživotným záujmom je štúdium pôvodných budhistických textov a budhistická psychológia. V súčasnej dobe študuje magisterský program špecializujúca sa na výučbu MBCT na katedre psychiatrie na University of Oxford.
 

"Tak jako nás logistika učí pochopit chaos a dávat mu řád, stejně tak nás mindfulness učí porozumět přirozenosti našeho jednání a vytvořit si tak prostor pro vhodnou odpověď místo automaticky naučených reakcí. Špičkoví logistici, které jsem poznala, mají mindfulness doslova pod kůží." - Alena Lašková

www.vsimejsi.cz 

Ing. Andrej Čatajský

Moja cesta odvetvím logistiky a distribúcie sa začala pred 12 rokmi v Prahe.

Dostal som vtedy možnosť otvoriť a viesť jednu logistickú firmu. Po niekoľkých rokoch sa k logistike a distribúcii pridalo riadenie zásob.

Stal som sa spoluzakladateľom internetového obchodu, ktorá predáva eko kozmetiku a drogériu cez internet.

Asi pred 6 rokmi ma oslovil jeden kamarát, ktorý má veľkoobchod kancelárskych potrieb. Biznis v ktorom som predtým nemal skúsenosti. Súhlasil som. Po čase som si uvedomil, že aj napriek tomu, že sa jedná o iný typ biznisu, trpí jeho podnik vysokými zásobami, rastom nákladov a veľmi zlým až negatívnym cash-flowom.

Na moje počudovanie, presne tieto isté problémy sme pociťovali aj u nás vo firme. Začal som hľadať príčinu týchto problémov.

Náhodou v kníhkupectve sa mi dostala do rúk kniha Co nemám, neprodám od Goldratta zakladateľa Teórie obmedzení. Kniha ma tak fascinovala, že som ju prečítal za jeden deň a hneď si išiel kúpiť ďalšiu. Povedal som si WOW a postupne som začal chápať príčinu všetkých spomínaných problémov.

Po skoro 2 rokoch som sa stal členom organizácie TOCICO a zložil som skúšky z Teórie obmedzení. Začal som poznatky aplikovať do praxe. Po veľmi krátkom čase sme 3x navýšili obrátku tovaru, výrazne zlepšili cash-flow a to pri neustále rastúcich tržbách.

Výsledky boli priam až neuveriteľné. Vtedy sme si povedali: prečo nepomôcť aj ďalším firmám dostať sa s týchto problémov a pred 4 rokmi sme založili spoločnosť Simplicity consulting.

Po chvíli sme si uvedomili, že riadiť zásoby v Exceli prináša výsledky, ale potrebujeme nástroj, ktorým vieme celý proces automatizovať. Preto sme sa asi po roku spojili s firmou StockM, lebo tento softvér je tiež založený na Teórii obmedzení. V súčasnosti máme za sebou niekoľko skvelých implementácií a momentálne pracujeme na veľkých projektoch, lebo nie len že robíme čo nás baví, ale má to aj zmysel.

Moto:

Každé zlepšenie je zmena, ale nie každá zmena je zlepšenie. (Dr. Eliyahu M. Goldratt)

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Tréning v oblasti riadenia a doplňovania zásob podľa Teórie obmedzení. Teoretické poznatky uplatňujem v praxi. Veľmi dobre poznám obe strany biznisu. Ako majiteľ a riaditeľ, ale aj ako konzultant.

Ing. Milan Čech

(nar. 1974) zbieral pracovné skúsenosti v špedícií ako aj v nadnárodných korporáciách, kde  sa venoval hlavne optimalizáciám a nastavovaniu procesov:

 • zákazníckeho servisu,
 • výberovým konaniam dopravcov v importe či exporte, FTL, LTL...,
 • nákupu od rôznych dodávateľov a materiálovému toku,
 • skladov, návrhu skladov a skladových procesov, WMS, ADR, konsignačných skladov,
 • komplexnej firemnej logistike,
 • implementácií a školeniam ERP SAP.

Od 2012 pôsobí ako súdny znalec v odbore Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo. Hlavne sa venuje školeniam Dohovoru CMR, nakládke a vykládke, dodacím paritám Incoterms a znaleckým posudkom v tejto oblasti. Na školeniach pomáha hľadať riešenia, ako ušetriť zákazníkom peniaze.

Výberové konania na dopravu riadil v rámci cestnej dopravy po Európe, ale aj kombinovanou dopravou z Číny cez európske prístavy až na miesto dodania. Významným spôsobom sa podieľal na tvorbe systému logistiky, zavádzaniu a školeniu ERP SAP.

Moto:

Zvýšenie ceny produktu o €1,00 neznamená automaticky zvýšenie zisku o €1,00. Ale každé optimálne ušetrené euro v logistike ostáva v spoločnosti. Žiť a nechať žiť.

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Tréning v oblasti dopravy – CMR, ATP, AETR, minimalizácií pokút a reklamácií, výberových konaniach v doprave, zodpovednosti za poškodenie tovaru, na čo si dávať pozor pri nakládke/ vykládke, vplyv Incoterms na dopravu, náklady a zodpovednosť. Teoretické poznatky uplatňujem v praxi a naopak. Odborné rady poskytne aj v oblasti poistení, nastavenia a optimalizácie logistických procesov

 • zákaznícky servis od objednávok až k fakturácií,
 • nákup tovaru a naskladňovanie, hodnotenie dodávateľov,
 • nákup dopravných služieb, hodnotenie dopravcov a špeditérov,
 • skladových procesov – WMS, FIFO, LIFO, expirácie..., analýzy ABC XYZ,
 • reklamácií a spätnej logistiky,
 • nakládky a vykládky tovaru,

Alexandr Kocián, MLog., ALog.

(narozen 19.05.1984) Je externím poradcem v oblasti logistiky a nákupu, certifikovaným auditorem managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce a osobou zodpovědnou k řízení prevence rizik.

 • Působil 11 let ve společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., kde 6 let vedl oddělení nákupu a logistiky na pozici managera pro střední Evropu.
 • Od roku 2015 působil doplňkově jako OSVČ se zaměřením na projekty v rámci zlepšování kvality procesů v oblasti supply chain a BOZP a od roku 2020 již plně jako OSVČ. Od roku 2021 jako jednatel společnosti Smarthink trade and consulting s.r.o.
 • Propojuje prvky quality managementu, BOZP a efektivity procesů s ohledem na potřeby prostředí logistických provozů

 

Motto:

Pokud něco děláš, tak to dělej nejlépe, jak umíš. A když to neumíš, tak se to nauč.

Ing. Martina Jiříková

(nar. 2. 8. 1968) je majiteľkou vzdelávacej agentúry IDEA, ktorá sa úzko špecializuje na významnú oblasť logistiky - colníctva a nadväzujúcich odborov. Ďalej pôsobí ako externý pedagóg na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL prírodovednom gymnáziu PRIGO v Ostrave, kde vyučuje medzinárodný obchod, kontraktačné zručnosti, finančné právo, právnu logikua hospodárske výpočty. Prednáša aj pre pražské poradenské spoločnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladateľstvo ANAG, žilinskú IPA SLOVAKIA a ďalšie vzdelávacie zariadenia.

 • Ekonomické vzdelanie získala štúdiom Slezské univerzity Opava, obchodno - podnikateľské fakulty v Karvinej, odbor financie. Pedagogické vzdelanie si doplnila na Ostravskej univerzite.
 • 18 rokov pracovala v Colnej správe ČR, kde postupne spoznala od práce na hraničnom priechode, cez právničinu na Colnom úrade v Ostrave nakoniec skončila ako zástupkyňa riaditeľa a súčasne riaditeľka odboru ciel a daní Colného úradu v Mošnove.
 • Dlhodobo pôsobila v lektorskom zbore Colnej správy ČR, kde postavila na nohy colné interné vzdelávanie pracovníkov všetkých letísk v republike, keď vdýchla život dnes legendárnemu colnému kurzu CESTYL.
 • V popredí jej odborného záujmu je colné riadenie ako také a jeho nadväznosť na problematiku DPH, pôvod tovaru, dodacie podmienky a ich vplyv na colnú hodnotu, problematika cestovného styku na letiskách a srdcovou záležitosťou je pre ňu oblasť CITES (pašovanie ohrozených druhov fauny a flóry).
 • V novembri 2016 si v rámci Dňa podnikateľov 2016 prevzala od Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR ocenenie v kategórii Podnikavé žena roka 2016.

Moto:

Aj pád na hubu je pohyb dopredu.

Čo zašťiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning, lektorovanie, konzultácie a poradenstvo v celom priereze colného vzdelávania, predovšetkým otázky ciel, DPH pri dovoze a vývoze, zákazov a obmedzení, zabezpečovanie colného dlhu, certifikácia AEO, pôvodu tovaru, dodacích podmienok INCOTERMS a ich vplyvu na colnú hodnotu a pod.

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog.

(nar. 25.3. 1973) je vedúcim Katedry ekonomiky a manažmentu v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inžinierstva Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava a mimoriadnym profesorom na Katedre manažmentu a systémového inžinierstva Fakulty managementu AGH University of Science and Technology (Poľsko).Po dobu troch rokov tiež pôsobil na pozícii mimoriadneho profesora na Opole University of Technology (Poľsko).

 • Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udeľovaný spoločnosťou International Society for Engineering Education (IGIP - Švajčiarsko). Absolvoval krátkodobú stáž na Moscow State Institute of Steel and Alloys, Faculty of Economics and Informatics (Rusko).
 • Jeho pedagogická a vedecká činnosť je orientovaná na strategický a logistický manažment priemyselných podnikov. Pôsobí ako lektor kurzov pre podnikateľskú sféru.
 • Okrem svojej akademickej a lektorskej činnosti je riešiteľ alebo spoluřešitel projektov pre priemyselné podniky (napr. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s.) a vedecko-výskumných projektov (podporovaných napr. Grantovou agentúrou Českej republiky alebo fondov EÚ). Je garantom a organizátorom pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie "Finančné a logistické riadenie". Člen programových výborov domácich a zahraničných konferencií (napr. Total Logistics Management - Poľsko, Procesné riadenie - Slovensko).
 • Je autorom a spoluautorom 85 publikácií (monografie, odborné časopisy, referáty na konferenciách a seminároch).

Motto:

"Tí, ktorí sa nadchli pre prax bez znalostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu - nemôžu si byť istí, kam idú" (Leonardo da Vinci)

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálnej logistiky, využitie informačných technológií (najmä simulácií), ale aj manažérske a prezentačné zručnosti; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Doc. Ing. Pavla Macurová, CSc., ALog.

Je vysokoškolským pedagógom na Ekonomickej fakulte VŠB-TU Ostrava, kde sa špecializuje na problematiku riadenia kvality, logistického riadenia a procesného riadenia. V týchto oblastiach je odborným garantom tiež v doktorandskom štúdiu a v štúdiu MBA.

 • Absolvovala v roku 1977 vysokoškolské štúdium na Vysokej škole banskej v Ostrave v odbore ekonomika priemyslu. Habilitovala sa v roku 2000.
 • Odborné skúsenosti nadobudla počas stáží v priemyselných podnikoch a tiež počas študijných pobytov na univerzitách v zahraničí (Veľká Británia, Dánsko, Holandsko). V posledných rokoch bola zodpovednou riešiteľkou niekoľkých grantových projektov "Fondu rozvoja vysokých škôl a Grantovej agentúry ČR" z oblasti logistiky.
 • Jej publikačná činnosť zahŕňa odborné monografie, desiatku vysokoškolských skrípt, viac ako 20 odborných článkov a príspevkov na konferenciách, výskumné správy.
 • Je členkou "Českej spoločnosti pre kvalitu" a "Českej logistickej asociácie". Spolupracuje s podnikmi a poradenskými organizáciami pri vedení odborných kurzov v oblasti riadenia kvality a logistiky.

Motto:

Trvalou výzvou (nielen pre logistiky) je heslo, ktoré uvádza Richard Koch vo svojej knihe "Pravidlo 80/20": "Pokrok vyžaduje jednoduchosť a jednoduchosť vyžaduje nemilosrdnosť. Tým sa vysvetľuje, že jednoduché je nielen pekné, ale aj vzácne. "Obťažnosť cesty k pokroku potvrdzuje aj výrok Antoine de Saint-Exupéryho:" Všetko ľudské prechádza od primitívneho cez zložité k jednoduchému."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, predovšetkým otázky kvality, ekonomiky, logistických výkonov a nákladov; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Ing. Lumír Pektor

(nar. 4.11.1964) je poradcom a certifikovaným audítorom manažmentu kvality a environmentálneho manažmentu.

 • Od roku 1998 pôsobí ako SZČO v oblasti manažmentu kvality ako poradca, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal najskôr ako technológ a neskôr ako manager a interný audítor kvality v Divízii Heavy Machinery, spoločnosti VÍTKOVICE a.s.
 • Spolupracuje na zlepšovanie systému manažérstva s významnými domácimi (ČSAD Frýdek-Místek, a.s., ČSAD Uherské Hradiště, a.s., Green Gas DPB a.s., MOBAL spol. s r.o., Dopravní podnik Ostrava a.s.) i zahraničnými Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu) spoločnosťami a radom ďalších veľkých, stredných i malých firiem.
 • Vedľa plánovania a realizácií projektov v oblasti manažmentu kvality a environmentálneho manažmentu je jedným z autorov rozsiahlej publikácie "Integrovaný systém riadenia" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Motto:

„Život je neustálou príležitosťou uplatňovať lásku a tvorivosť, preto pripravujem ducha i telo, aby som bol schopný odpovedať každej skutočnej výzve. Prijímam následky svojho bytia pokorne ako poučenie. Mojím cieľom je radovať sa v prítomnom okamihu a prinášať inšpiráciu a podporu každému, kto ju vníma. "

Bc. Radek Hoško

(nar. 12.3.1973) je špecialista námorné logistiky s 25 - ročnou praxou na pozíciách operatívy / obchodu / projektového manažmentu vr. realizáciou prepráv nadmerných a ťažkých kusov. Aktuálne pracuje na pozícii so zameraním najmä na nákup služieb a realizáciu servisu námornej logistiky dovozu surovín do výroby a vývozu hotových výrobkov.
 

 • Štátne skúšky z anglického jazyka - úroveň C2
 • Certifikát Manažér dopravy, akreditované MŠ SR
 • Pravidelné kurzy prepravy nebezpečného tovaru ADR / RIM / IMO
 • Promócie na Vysokej škole logistiky, katedra Dopravné logistika - 2015
 • Zameranie na námornej celokontajnerové prepravy FCL, zbernú službu LCL (ocean / sea / short sea), konvenčné a RO-RO námornej prepravy vrátane nadmerných a ťažkých kusov s nadväznosťou na kombinovanú, cestnej, riečnej prepravy z / do prístavu Loden, vrátane prekladov v prístavoch , ďalších doplnkových prístavných činností a colného odbavenia pri vývoze aj dovoze

Motto:
"V živote je potrebné sa pre niečo zapáliť, v krematóriu už je neskoro."

Príklady možných okruhov na konzultácie, školeniam:

 • Konosament - druhy, funkcie, náležitosti
 • Zodpovednosť majiteľa lode / námorného prepravcu v námornej preprave Hague / Hague-Visby / Hamburg rules
 • Najčastejšie používané dodacie podmienky v námornej preprave podľa Incoterms 2020
 • Liner terms u konvenčných prepráv - súvislosť s dodacími podmienkami Incoterms a náklady na dopravu
 • Cenotvorba a bežná operatíva počas realizácie kontajnerové / konvenčné námornej prepravy
 • Zodpovednosť zasielateľa / dopravcu vs. cargo poistenie "proti všetkým rizikám"
 • Previazanosť akreditívu, konosamentu, cargo poistenie, Incoterms, colné problematiky v záujme úspešnej realizácie
 • Špecifiká realizácia prepráv nadmerných a ťažkých kusov - praktické príklady a odporúčania

Marek Reinoha

(nar. 11.11.1969) je poradce v oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na aplikaci celních předpisů, uplatňování DPH, použití smluvních ujednání v zahraničním obchodě, vykazování INTRASTATU apod.

 • Složil s vyznamenáním nižší celní zkoušku, odbornou celní zkoušku a vyšší celní zkoušku.
 • Během 1991–2001 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a celním úřadu Brno II, kde zastával funkci ředitele celního úřadu.
 • Absolvoval Rekvalifikační kurz Mezinárodní doprava.
 • Pracoval na pozici oblastního ředitel pro oblast jižní Morava ve společnosti GARANTRANS s.r.o.
 • Je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Ing. Pert Jalůvka

(nar. 28.2.1976) - zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., kde tiež doposiaľ aktívne pôsobí. Člen Komory logistických audítorov.

 • Absolvent VŠB-TU, Inštitút dopravy, Prevádzka a údržba dráhových vozidiel
 • Prvé skúsenosti s optimalizáciou procesov získal už v priebehu štúdia v spoločnostiach Autopal Nový Jičín a ŽDB a.s. v Bohumíne.
 • Podieľal sa na mnohých významných projektoch pre spoločnosti Kofola Hoop, VOP, Třinecké železiarne, ZKL, KOMA MODULAR, HYUNDAI, Chemopetrol, MP Krasno, Bivoj ai.
 • pôsobí aktívne najmä v oblasti dynamickej simulácie, návrh procesov, plánovania výroby.

Motto:

Hlavne sa moc nemotať :-)

Ing. Jan Šlajer

(nar. 1974) je od roku 2001 konateľom a spoločníkom spoločnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. Od roku 2013 pôsobí ako konateľ a konzultant v spoločnosti ESCARE s.r.o. a od roku 2015 na pozícii riaditeľa.

 • Predtým pracoval na pozícii logistika v spoločnosti ŽDB Trans s.r.o. a predtým na pozícii asistenta výrobného riaditeľa v spoločnosti Lanex Bolatice, a.s.
 • Jeho začiatky sú spojené so spoločnosťou ŽDB, a.s., kde pracoval na dodávateľskom závode na pozícii vedúceho odboru marketingu a logistiky.
 • Znalosti získal štúdiom na ČVUT v Prahe, fakulte strojnej, odbor Ekonomika a riadenie strojárenského podniku.
 • Na Slezskej univerzite v Opave absovoval kurz CIMA / NIMA, ktorý bol ukončený kvalifikačné skúškou Českého inštitútu pre marketing v rozsahu úrovne CIMA-A.

Motto:
"Pamäť je výsadou blbých, šikovný nemá čas si pamätať, šikovný musí vymýšľať." (Jan Werich)

Doc. Ing. Petr Besta, Ph.D., CLog.

(nar. 19.08.1976) pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte metalurgie a materiálového inžinierstva, Vysokej školy banskej - Technickej univerzity Ostrava. Je garantom predmetov v magisterskom a doktorandskom študijnom programe.

 • V roku 2013 bol habilitovaný v odbore metalurgická technológia. Absolvoval stáž na Moscow State Institute of Steel and Alloys. Pedagogicky pôsobí tiež na Vysokej škole podnikania a práva, a.s.
 • Jeho pedagogická a vedecká činnosť je orientovaná na problematiku riadenia výrobných procesov a zvyšovania kvality vnútropodnikových procesov.
 • Mimo pedagogickej činnosti sa zaoberá aj lektorskou činnosťou v priemyselných podnikoch. Realizoval 122 školení, seminárov a odborných workshopov.
 • V rámci publikačnej činnosti je autorom alebo spoluautorom 140 publikácií (monografie, odborné časopisy, referáty na konferenciách a seminároch). Jeho články a práce sú citované v rámci medzinárodných databáz.

Motto:

Je ideálne, keď sa spojí príležitosť s pripravenosťou.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, predovšetkým otázky nákupu, zásob, metód a nástrojov a využitia informačných technológií, konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školení logistiky.

Ing. Tomáš Prstek, ALog.

audítor Komory logistických auditorov č. 06012, lektor Logistickej akadémie

Ing. Tomáš Prstek (1965) je od roku 2004 společníkom a jednateľom spoločnosti SALSO, s. r. o., ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti logistických procesov, predovšetkým v zdravotníctve a v potravinárskom priemysle. 

V roku 2006 sa stal audítorom Komory logistických audítorov č. 06012 a členom Komory logistických audítorov. V rámci Komory logistických audítorov pracoval v metodickej komisii a podieľal sa na modifikácii metodiky logistického auditu pre oblasť zdravotníctva. Od roku 2010 je predsedom Komory logistických audítorov.

 • Profesijná orientácia: logistický audit, aplikácia štíhlej metodiky v zdravotníctve, projekty optimalizácie logistických procesov, riadenia zásob, projektovanie a zavádzanie informačných systémov pre riadenie logistických procesov, lektorská činnosť.
 • Vybrané referencie: Vsetínská nemocnice, a. s., Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o., Nemocnice Na Homolce, Městská nemocnice Ostrava, MP Krásno, a. s., Drůbežářský závod Klatovy, a. s., Raciola, a. s. a jiné.

Čo zaštiťuje v Logistickej akademii:

Tréning a konzultácie v celom priereze logistiky a to predovšetkým v oblasti zdravotníctva a potravinárstva.

Motto: 

"Všetku moc imaginácii!" (Jan Švankmajer)

Ing. Jiří Tomáš Kavka

(nar. 16.1. 1953) Pôsobí ako nezávislý poradca prevažne vo zmenových projektoch „s rozvojom tímov“,  tj. systematickým prepojením poznávacieho procesu tímu s praktickou aplikáciou obvyklých oblastí riadenie a fungovania firmy (procesné riadenie, projektové riadenie, strategické a „byznys“ plánovanie, plánovanie a riadenie výroby, výber a implementácia IS, rozvoj znalostí, apod.).

 • 1977 – absolvoval odbor Kybernetika na Vysokej škole dopravnej v Žiline.
 • Pracoval v oblasti informačných systémov, od programovania po riadenie portfólia  implementačných projektov.
 • Od roku 1998 pôsobí na „volnej nohe“.
 • Spolupracoval na rozvojových projektoch v společnostiach Kdynium a.s., Ahold ČR s.r.o., Schenker ČR s.r.o., ZAT a.s., Škoda JS a.s., Elanor a.s. a dalších. Pre väčšinu spoločnosti pracoval opakovane, v rozmedzí piatich až dvanástich rokov.

Motto:

„Rozdíl mezi amébou a Einsteinem je ten, že – ačkoliv oba používají metodu pokusu a eliminace chyb, améba nemá chyby ráda, zatímco Einstein je jimi fascinován…“

K. R. Popper 

Čo zajštiťuje v Logistickej akadémii:

Spolupráca s tímom zákazníka na zmenových a rozvojových projektoch, s posílnením zručností procesného riadenia, projektového riadenie, implementácií IS apod.

Ing. Aleš Krajina

(nar. 2.8.1958) 22 rokov praxe na bankovom a finančnom trhu, nezávislý finančný a ekonomický poradca, lektor v oblasti financií.

 • Pôsobil ako finančný expert ČT (poradca v reláciách Čierne ovce, Cestoviny).
 • Riaditeľ v niekoľkých bankách, skúsenosti z pôsobenia v poisťovniach a poradenských finančných spoločnostiach.
 • Zaisťoval svojim klientom dotácie z európskych štrukturálnych fondov.
 • V súčasnej dobe pracuje ako investičný analytik a vedúci majetkový poradca spoločnosti E&S Investments.

Motto:

Peniaze robia peniaze!

Čo zastrešuje v Logistické akadémii:

Prenos poznatkov a zručností v oblasti financií, tj. v odbore, v ktorom musí byť každý logistik veľmi erudovaný

Ing. Emma Los (Nikiforova), ALog.

(nar. 19.9.1983) sa v súčasnosti zaoberá samostatným poradenstvom a projektovým riadením.

 • V roku 2009 absolvovala na Vysokej škole Banskej, Ekonomickej fakulte, odbor Eurospráva.
 • V roku 2011 ukončila ročné kurzové štúdium na Logistické akadémii (titul ALog.-Audítor logistiky).
 • Absolvovala odborné školenia: SQL, projektová metodika podľa PRINCE2, procesná analýza podľa Lean Six Sigma.
 • Odborné skúsenosti získava od roku 2006 v oblastiach: Medzinárodný obchod, Ekonomika a financie, Logistika, Projektový manažment, Procesné analýzy a testovanie.
 • Manažérske skúsenosti získala predovšetkým v rámci pôsobenia v spoločnosti U&SLUNO, a.s.,  kde pôsobila na pozícii Projektového manažéra pre zavádzanie skladového systému a na pozícií Vedúceho tímu testovanie pre TESCO, a.s.
 • V praxi využíva predovšetkým svojich skúsenosti z oblasti logistiky retailu (sklady, predajňa, účtovníctvo atď.), Projektového manažmentu, implementácie IT & IS systémov.

Motto:

Vážení kolegovia - logistici, pretože motto je fráza, ktorá má vyjadrovať motiváciu alebo zámer, tak som sa rozhodla seba aj Vás motivovať svojím osobným životným cieľom a presvedčením. Smerujme k tomu, aby sme vedeli, čo chceme, robili to, čo nás baví a boli sami sebou a sami so sebou spokojní.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti logistiky retailu; spolupráca na projektoch rozvoja štúdia.

 

Ing. Ladislav Kožíšek

(nar. 25. 03. 1959) profesijnú kariéru začal v armáde. Na základe získaných skúseností z praxe a zahraničných stáží v USA sa podieľal na odbornej príprave nových príslušníkov armádnej špeciálnej služby.

 • Od roku 2003 pracuje v logistickej spoločnosti HOPI. Zastávané pozície Vedúci personálneho oddelenia, následne HR manažér HOPI ČR. Za dobu pôsobenia v českej expandujúcej spoločnosti získal praktické skúsenosti s aplikáciou pracovného práva v doprave a logistike.
 • Od roku 2008 odovzdáva skúsenosti ako lektor pracovného práva so zameraním na jeho praktické využitie. 

Motto:

„Manažér, ktorý premýšľa o svojej práci, je vždy o krok napred pred podriadeným.“

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Školenia z oblasti pracovného práva a trénovanie jeho uplatnenie nielen v logistike.

Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog.

(nar. 24.11.1968) pôsobí ako lektor a poradca v oblastiach rozvoja ľudí a procesov. Špecializuje sa na proces zmeny od špecifikácie strategických cieľov, cez komunikáciu zmeny, meranie východiskového stavu a energetizáciu ľudí, až po efektívne nastavenie a realizáciu vlastného procesu zmeny.

 • Od roku 2011 pôsobí ako externý lektor a poradca.
 • V rokoch 2009-2013 pracoval pre spoločnosť Borcad cz s.r.o., prvé 3 roky ako personálny a logistický riaditeľ, posledný rok ako logistický riaditeľ. Popri týchto procesov mal na starosti projektové riadenie a systém zlepšovania Kaizen.
 • V rokoch 1995-2007 pracoval pre spoločnosť BONATRANS Group a.s. Najskôr na pozícii referenta zahraničného obchodu a marketingu, potom ako manažér riadiaci postupne oddelenia stratégie a marketingu, komunikácie, projektového riadenia a riadenia kvality.
 • Vo všetkých spoločnostiach, pre ktoré pracoval, mal na starosti proces riadenia zmien.
 • Vedľa vysokoškolského vzdelania v odbore strojárska technológia získal titul MBA a certifikáty Manažér kvality, Audítor logistiky, CIMA/NIMA-C.

Motto:

Málokto využíva svoj potenciál naplno. Ľudia využívajú len zlomok svojho potenciálu, buď preto, že ho v sebe nevedia prebudiť, alebo preto, že o ich kreativitu a skúsenosť nie je záujem. Preto nemôžu byť nikdy skutočne spokojní. Tušia, že majú krídla, ale nenaučili sa alebo ich nemôžu používať. Mojím poslaním je pomôcť im zbaviť sa pút a naučiť sa lietať.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Školenia a tréningy v oblasti štíhlej výroby, rozvoja zamestnancov, strategického riadenia. Popri týchto činností zabezpečuje školenia riadiacich zručností a projektového riadenia.

Mgr. Bc. Pavel Vyvijal

(nar.18.4.1964) Je majiteľom spoločnosti Profesionálne vzdelávanie.

 • Od roku 2000 pracuje v oblasti vzdelávania ako lektor, tréner, kouč, moderátor - facilitátor a poradca. Zaoberá sa spracovávaním rozvojových programov vo firmách podľa potrieb a zadania tzv. na mieru s dôrazom na účinnosť jednotlivých rozvojových krokov. Primárna je analýza potrieb zákazníkov a účastníkov týchto programov. Tematické oblasti sú mäkké zručnosti - komunikačné, manažérske, obchodné a prezentačné.
 • pedagogicko - psychologické a ekonomické vzdelanie
 • osemročná skúsenosť z oblasti verejnej správy
 • dvanásťročná skúsenosť v oblasti vzdelávania dospelých

Motto:

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje. "Artemus Ward

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Som trénerom pre manažérske a prezentačné zručnosti frekventantov Logistické akadémie.

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.

(nar.30.06.1964) Pôsobí ako konzultant v oblasti projektov zameraných na optimalizáciu logistických procesov vrátane ERP systému SAP. Má tiež mnohoročné skúsenosti z operatívnej logistiky v oblasti automotiv.

 • 1986 - absolutórium na Leningradskom pedagogickom inštitúte, Rusko.
 • 2000 - 2005 výkonné aj vedúce pozície v logistike výrobných závodov: plánovanie výroby a montáže, materiálová dispozícia, dodávky k zákazníkom, vedenie oddelenia logistiky a nákupu.
 • 2005 - 2011 projektová činnosť v logistike: externé a konsignačné skladovanie vstupných komponentov, externé skladovanie a expedície hotových výrobkov, implementácia logistických modulov SAP. Pôsobenie v ČR, Nemecku, Taliansku, na Ukrajine.

Motto:

"Tam, kde sa končí rozvoj, začína smrť."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Medzinárodnú spoluprácu, informačné technológie, ERP-systémy s dôrazom na SAP.

Jaroslav Fürst, ALog.

(nar.24.11.1976) Dlhoročný pracovník u najväčšieho operátora kombinovanej dopravy v strednej Európe a.s. Metrans. Svoje skúsenosti nazbieral pôsobením na rôznych postoch, či už na pobočkách v nemeckých prístavoch (1998-1999), ako riaditeľ kontajnerového prekladiska v Zlíně (2000 - 2003), alebo ako vedúci pracovník oddelenia zaoberajúceho sa špeciálnymi prepravami a rozvojom nových prepravných smerov (2004 - súčasnosť).

 • Je držiteľom diplomu "Špedičný expert" vydaným federáciou FIATA (2009) a špecializuje sa na logistické procesy v doprave, technologické postupy a ďalšie činnosti spojené s logistikou dopravy.
 • Spolupodieľal sa napr. na vzdelávacom projekte "Prepravné balenie a naloženie pre námorné prepravy"

Motto:

"Z ničoho sa nedá robiť veda, ani z vedy nie, nieto potom zo života" Jan Werich

Ing. Aleš Mandák, ALog.

(nar.13.10.1977), od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v Supply Chain získal vďaka pracovným skúsenostiam v spoločnostiach  Unilever ČR, HAMÉ, Ingersoll-Rand, či Meopta - optika, s.r.o.

 • Venuje sa projektovému riadenia a reportingu v rámci medzinárodných spoločností. 
 • Vedenie a riadenie väčších organizačných celkov, pracovné stáže v zahraničí.
 • Je členom americkej asociácie APICS, absolventom školenia APICS.
 • Je interným audítorom podľa ČSN ISO 9001, 14001,19011. 
 • Certifikovaný Lean Six Sigma - Green Belt.
 • Certifikovaný audítor Logistiky.

Motto:

"Problematika Supply Chain nie je zložitá, použite sedliacky rozum a mnohokrát máte vyhrané."

"Nikdy nezabúdajte na Vašich interných a externých zákazníkov - to sú Vaše hnacie motory - len vďaka nim môžete byť lepšími."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Procesy a problematiku Supply Chain - Supply Chain Management - nákup, plánovanie, logistika, problematika LEAN, mapovanie procesov a tokov, dodávateľské a odberateľské konsignácie.

Ing. Radek David, ALog.

(nar. 9.3.1962) je odborný konzultant a lektor v oblasti logistiky, pôsobí ako projektový manažér u firmy LOGICON partner s.r.o. Je zakladajúci člen Komory logistických audítorov.

 • Absolvent VŠB - technickej univerzity, odbor dopravy a manipulácie s materiálom.
 • Absolvent celoročného kurzu " Veriniging Logistiek Management,den Haag - Logistika-riadenie zásob"
 • Odborné skúsenosti v oblasti vývoja atypických manipulačných zariadení získal v spoločnosti IMADOS
 • Manažérske skúsenosti získal v pozíciách konateľa spoločnosti KONPRO, vedúceho ostravskej pobočky IMADOS Logistic a v roli vedúceho odboru logistiky Českej pošty, OZ Severná Morava. 
 • Podieľal sa na realizácii významných logistických projektov. Jeho špecializáciou je oblasť riadenia zásob, nákup, logistický audit, dynamická simulácia a reengineering logistických procesov. Pracoval m.j. pre firmy Český telecom, Philip Morris, Rudof Jelínek, České aerolínie, Plzeňský Prazdroj, Tatra, Martek Medical.
 • Pôsobí ako lektor a tréner v oblasti logistiky pre niekoľko vzdelávacích agentúr. Je spoluautor rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer. Publikoval odborné články v časopise Logistika.

Motto:

„Každý, kto sa prestane učiť, je starý, nech je mu 20 alebo 80. Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. Je najlepšie v živote zostať mladý (Henry Ford)“.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania a ďalej tiež riadenie zásob, organizáciu nákupných procesov, dynamickú simuláciu, logistický audit.

Michal Koláček, ALog.

(nar. 9.5.1963) sa v súčasnosti zaoberá samostatným poradenstvom v oblasti riadenia a optimalizácie výrobných systémov, logistickým auditom a je tiež partnerom spoločnosti PQL Poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o.

 • V rokoch 2005 - 2007 pracoval ako výrobný riaditeľ ČKD Vagonka Ostrava, kde bolo jeho hlavnou úlohou riadenia výrobných nákladov, znižovanie prácnosti, reštrukturalizácia výrobných dispozícií s cieľom vytvoriť potenciál k navýšeniu objemu výroby, reštrukturalizácia výrobných a plánovacích procesov a návrh trojročného projektu investičného a technického rozvoja výrobnej základne, so zameraním na zvýšenie produktivity.
 • Jeho lektorská činnosť je zameraná predovšetkým na manažment logistiky a tiež na procesné riadenie.
 • Bol riešiteľom či spoluriešiteľom projektov napr. pre: WIKOV MGI (Wikov Industry a.s), Bike Fun International s.r.o., Vítkovice a.s. NS 822 – Mostárna (Vítkovice a.s.), ŠKODA HOLDING.
 • Spolupodieľal sa aj na vydaniu publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Motto:

„It is better to burn out then to fade away.“ ("Je lepšie vyhorieť než vyhasnúť." Kurt Cobain, Nirvana)

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti logistiky výroby a metód pre logistiku (odbor priemyselného inžinierstva); konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.

(nar. 23.11.1957) v súčasnosti pracuje pre spoločnosť KES - káblové a elektrické systémy spol. s r.o., kde má na starosti rozvoj plánovanie naprieč firmou s hlavným zameraním na výrobu a dlhodobý plán.

V minulosti pracoval v BONATRANS GROUP a.s., kde jeho pracovnou náplňou bolo zostavovanie dlhodobých plánov výroby na všetkých výrobných stupňoch celej spoločnosti so špeciálnym zameraním na zásoby s účelom vykrytia sezónnych vplyvov. Ďalej potom optimalizácia objemu zásob rozpracovanej a hotovej výroby a vstupného materiálu voči vyťaženia všetkých zdrojov a výstupom z firmy. A v neposlednom rade tiež vyťažovanie externých zdrojov štandardnej výroby a spolupráca na interných projektoch zlepšovania procesov.

 • tiež pracoval aj v ŽDB a.s., Bohumín ako vedúci oddelenia prípravy výroby.
 • Získal titul MEng. na univerzite ULM/IPA Slovakia, je tiež jedným z prvých nositeľov titulu ALog., ktorý je udeľovaný Logistickou akadémiou Ostrava. V roku 1997 absolvoval FMMI TU VŠB Ostrava.

Motto:

"Ľudský život nie je taký dlhý a zložitý, aby sa musel plánovať. Stačí byť zodpovedný k svojmu duševnému a fyzickému zdraviu. "

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti plánovania výroby a riadenia zásob a využitia informačných technológií pre logistiku; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., ALog.

(nar. 2.3.1954) bol odborný konzultant a lektor v oblastiach logistiky, riadenia projektov a podnikového vzdelávania, a tiež logistický audítor. V ČKD Kutná Hora pôsobil ako riaditeľ výrobnej logistiky.

 • V roku 1989 úspešne obhájil dizertačnú prácu zaoberajúce so spaľovacími motormi a získal titul CSc. V rokoch 1994/1995 absolvoval Vyššie kurzy integrálnej logistiky VLM v Holandsku.
 • Mal dlhoročné pedagogické skúsenosti (napr. 1998 - 2000 prezident Asociácie vyšších odborných škôl ČR).
 • Pôsobil tiež vo vysokej manažérskej funkcii a mal bohaté skúsenosti z realizácie desiatok logistických projektov u nás aj v zahraničí.
 • Bol jedným z najskúsenejších logistických audítorov v ČR. 

Motto:

"Je potrebné kráčať od nového k overenému, od overeného k zaujímavejšiemu alebo aspoň k lacnejšiemu."