Storno podmienky - kurzy

V prípade nemožnosti sa kurzu zúčastniť, má účastník právo poslať za seba náhradníka alebo zrušiť svoju účasť. Táto zmena však musí byť oznámená najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu na emaily info@logistickaakademie.cz a brozova@logistickaakademie.cz (hromadne). Spoločnosti LOGISTICKÁ AKADÉMIA s.r.o. náleží storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy v prípade zrušenia účasti 14-7 dní pred začiatkom kurzu (prvého dňa kurzu) a storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred začiatkom kurzu (prvého dňa kurzu). Pri vysoko objektívnych dôvodoch zrušenia účasti - individuálne riešenie.