E-learning

"Pravá (pre ľavákov ľavá) ruka" vášho štúdia

"Po prijatí do Logistickej akadémie je frekventant navedený do informačného systému LA-IS, ktorý slúži ako prostriedok komunikácie medzi študentmi logistiky a vyučujúcimi.

V tomto systéme nájdete:

  • požiadavky pre úspešné absolvovanie programu
  • sylaby predmetov
  • výučbové materiály
  • testové otázky
  • zadania projektov

Prejsť do systému E-learning