Akreditácia

Vzdelávací program Logistickej akadémie je certifikovaný Komorou logistických audítorov, ktorá patrí medzi vrcholových garantov logistickej odbornosti v ČR (viď www.kla.cz).

Logistická akadémia je akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy(rozhodnutím z dňa 18.12.2018, Číslo jednací MSMT - 34750/2017-1/25, MSMT - 34751/2017-1/26). Touto akreditáciou získala právo vykonávať rekvalifikáciu pre vymedzenú pracovnú činnosť a vydávať osvedčenia s celoštátnou platnosťou (viz. www.msmt.cz).