Logistická akadémia - cesta k majstrovstvu logistiky!

Systém certifikácie

Systém certifikácie Logistickej akadémie je veľmi precízne hodnotiaci postup, ktorý umožňuje oceniť vedomosti a zručnosti v odbore logistiky. Získaný diplom a s ním spojený titul garantuje, že jeho nositeľ je na svojom mieste.

Celková suma nemusí byť zaplatená jednorazovo celá, ale stačí zaplatiť vstupný poplatok 200 EUR. Uhradenie vstupného poplatku Vám umožní vypracovať testy v e-learningu.

Ohlasy

Project manager, KOSTAL ČR spol. s r.o.
Bc. Aleš Kostka, ALog.

V priebehu svojho profesionálneho života som absolvovala rad seminárov a školení, dokonca som získala aj prvý stupeň APICS. Všetky získané potvrdenia a certifikáty ležia niekde v zásuvke a asi by som …

Čítajte viac

Diplom, udelený Logistickou akadémiou, je pre logistika najvyšším vyznamenaním, pretože Logistická akadémia je všeobecne najuznávanejšou autoritou pre overenie tejto kvalifikácia. Prestíž získaného titulu (uvádzaného za menom) je ďalej potvrdená certifikátom vrcholovej inštitúcie v budovaní logistickej kariéry v ČR, ktorou je Komora logistických audítorov.

Pre uznanie diplomu ako oficiálnej a trhom práce rešpektovanej kvalifikácie disponujeme akreditáciou MŠMT. V neposlednom rade je to však rada vynikajúcich logistikou (viď ohlasy), ktorí už niektorý z udeľovaných diplomov získali a sú pre nás tým najcennejším - živými referenciami.

Požiadavky certifikácie

Diplom Logistickej akadémie získate po splnení nasledovných podmienok:

 1. aspoň 3 roky podnikovej (alebo podnikateľskej) praxe,
 2. pre titul audítor logistiky 5 rokov podnikovej (alebo podnikateľskej) praxe z toho 3 roky vo vedúcej pozícií
 3. zloženie písomných testov (spracovávaných vzdialene cez e-learning),
 4. prezentácia a obhajoba projektu z oblasti logistiky
  • buď už realizovaného,
  • alebo práve prebiehajúceho,
  • alebo aj ešte len pripravovaného,
  pred grémiom Logistickej akadémie.

 

5VfLbts6EP0aLRPoESn20lbsFugNECCLe7ukRUomTJMqRdmyvz5DcfRwHu1NAycpCi+sOeQMZ+YcUpQXpdvmiybl+lZRJrzQp40X3XhhGARhDH8WOTgkmYBlgUJzipMG4J4fGYI+ojWnrHIYQkYpYXiJIHpnSkqWmRMsV+J0iZIUXfgBuM+IeIr+y6lZO3QSJgP+lfFi3S0TJFM3UplDF4OynNTCXLQQ1rolXSwsofGdGaP/Ae0I7ZLIk4yOSm1PAM2qoVVYLce0cI2V0pRpBzlEcLkZdy1aAHNaKfCzT9smZcKy1xHjAi1fGO2bpZk8WfklB8xiR0SNmXthIsB1niuIYDkUyiWc/KhtVnMvjCaB/Y2hUbc70Aa4cB2ZwYQgLpuxR1Lgf7vaqgfSyJvOtNpJZldn2vCcbyw6CzIOmJsPFQ0uA+aS7uBHKtivuWH3JcmsvYetAZPWZivACuCxMlptWNrX21f5uKMI7SA31u2pnjrYdExtmdEHKylUkI/04367QnM/6LlXyHqk5WvECAqk6CMPjMIDkvo8wdFnI/ibkkfYi6RdnNijQ7fsTiVsDNgPquCV4RsoEmrz039UcXlG0nMuxIjynKzySf6uYgiSd1TD9a/U8GqW/69+XlDDnWY7t7npcaPaxzmEQhm0IzcbJ4W7sRRWoBUX4ZZI4qWxN184GT0jotvnPRdNCaw9nb54teYeR36jCv1lmiyB0TOqsBPdR4hw8tmOpFlNndIMLPtEDrP3PYKmIfVjuHqckfy4ewF9BPsBXjlGDWIUbnxoSgUv/miuVS0psy62FaNusYab/yx8GaP1vRuRkMloyJp2zAZgks60VnswM0GqimcOXELvf/P1X6lat4wOtyhDdMG6VjnIlvZTSjQTxPDd6bXxTf3FN/6ov398M7GkD2jm1V8hVjyRz95fMIdPm3Zs9IUaLR4A

 

Úrovne certifikácie

Prevádzkový logistík, PLog.

(pre účely rekvalifikácie "dispečer logistiky")

Kvalifikácia pre výkon práce v pozíciách dispečerov skladovania, dopravy a manipulácie, plánovačov výroby, referentov nákupu, colných deklarantov, referentov riadenie zásob apod.

Testovanej oblasti/testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni PLog. a prezentácie riešených úloh z osobnej logistickej praxe alebo úloh zadaných lektorom Logistickej akadémie.

Cena certifikácie

460 Eur
(bez DPH)

Úhrada možná po častiach bez navýšenia

Expert logistiky, ELog.

(pre účely rekvalifikácie "technológ logistiky")

Kvalifikácia MLog. plus kvalifikácia pre projektovanie a realizáciu zmien formou logistických programov a projektov, vedenie riešiteľských a projekčných tímov, zavádzanie nových logistických technológií, informačných systémov a pod.

Testovanej oblasti/testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni ELog. a prezentácie logistického projektu, na ktorého riešenie mal, má alebo bude adept mať vlastný rozhodujúci podiel.

Cena certifikácie

610 Eur
(bez DPH)

Úhrada možná po častiach bez navýšenia

Manažér logistiky, MLog.

Kvalifikácia PLog. plus kvalifikácia pre riadenie logistických oddelení, pre koordináciu a operatívne rozhodovanie na úrovni celo firemnej logistiky, metodická práca v logistike (vedúci plánovacích odd., vedúci skladov, vedúci nákupu, vedúci distribúcie, vedúci všetkých iných útvarov angažovaných v logistike).

Testovanej oblasti/testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni MLog. a prezentácia uskutočnených manažérskych aktivít v oblasti logistiky alebo prezentácie uskutočnených manažérskych aktivít v inej oblasti a riešených úloh z osobnej logistickej praxe alebo úloh zadaných lektorom Logistickej akadémie.

Cena certifikácie

760 Eur
(bez DPH)

Úhrada možná po častiach bez navýšenia

Konzultant a tréner logistiky, CLog.

Kvalifikácia ELog. plus kvalifikácia pre lektorskú, trénerskú a konzultačná činnosť v oblasti logistiky.

Testovanej oblasti/testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni CLog. a prezentácie logistického projektu, na ktorého riešenie mal, má alebo bude adept mať vlastný rozhodujúci podiel vrátane preukázania prezentačných a didaktických zručností.

Cena certifikácie

760 Eur
(bez DPH)

Úhrada možná po častiach bez navýšenia

Audítor logistiky, ALog.

Kvalifikácia CLog. plus kvalifikácia pre audítorskú činnosť v oblasti logistiky (nenahrádza členstvo v Komore logistických audítorov, ale nesie so sebou ašpiráciu na toto členstvo).

Testovanej oblasti/testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni ALog. (tu je už zhodná s úrovňou CLog.) a prezentácia projektu typu logistického auditu podľa metodiky Komory logistických audítorov.

Cena certifikácie

1.150 Eur
(bez DPH)

Úhrada možná po častiach bez navýšenia