Školenia a workshopy na mieru

Zvládať v logistike všetko vlastnými silami nie je vždy efektívne a ekonomicky opodstatnené. Rad vecí môžeme zveriť externým partnerov (napr. logistickým providerom) alebo ich nechať vyriešiť dodávateľsky expertmi z vonku. Vždy však zostanú a logistické úlohy, ktoré budeme musieť vedieť zastať sami a vždy aj budú pribúdať úlohy nové.

Workshop na mieru je veľmi účinná forma interného vzdelávania, ktorá okrem znalostí umožňuje jeho účastníkom získať rovno aj potrebné zručnosti. Logistický workshop je vhodné nasadiť v prípadoch, keď je potrebné riešiť špecifickú a aktuálnu (alebo možno už akútne) úlohu z oblasti logistiky, ktorú nemožno efektívne riešiť samostatne, ale ktorú tiež nechceme zabezpečovať externe. Naopak - chceme sa naučiť problém zvládať sami!

Príkladom takýchto úloh je 

 • skrátenie priebežnej doby výroby 
 • zníženie zásob vstupných surovín 
 • zvýšenie spoľahlivosti predpovede dopytu 
 • nastavenie Kanbanu vo výrobe 
 • rozhodnutie o outsourcingu časti logistiky 
 • zmena lay-out v sklade alebo vo výrobe 
 • uplatnenie niektorého z nástrojov štíhlej výroby 
 • nájdenie optimalizačného algoritmu pre rozvrhovanie výroby na exponovanom pracovisku (kapacitným úzkom mieste
 • projektová príprava pre sťahovanie skladu alebo výrobnej prevádzky 
 • apod.

Postup - osvedčil sa nasledovné:

 1. Úvodné rokovania - konzultácie vzdelávacích potrieb, resp. konzultácie logistickej úlohy, ktorá má byť riešená.
 2. Skrátený (jednodenný) logistický audit.
 3. Zostavenie programu prakticky orientovaného vzdelávania (program veľmi často obsahuje aj realizačné fázy riešenia - teda dosiahnutie očakávaných výstupov).
 4. Prevedenie pilotného workshopu a prípadná modifikácia zostaveného programu.
 5. Uskutočnenie naplánovanej série workshopov.
 6. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov a nastavenie procesu ďalšieho zlepšovania.

Cena

Cena workshopov sa odvíja od ich počtu. Maximálna výška je 35 tisíc/deň Kč. (bez DPH), minimálna cena je 20 tisíc/deň Kč. (ak je workshopov viac ako 4) a to bez ohľadu na počet účastníkov workshopu.

Referencie

V roku 2011 sme realizovali školenia a workshopy na mieru napríklad u firiem:

 • FREE ZONE OSTRAVA a.s., Ostrava
  Téma: Poskytovanie baliacich služieb vrátane zámorského balenia.
 • Hill’s Pet Nutrition Manufacturing s.r.o., Hustopeče
  Téma: Colné konanie a povinnosti spojené s pohybom tovaru v medzinárodnom obchode.
 • Automotive Lighting s.r.o., Jihlava
  Téma: Znižovanie zásob nedokončenej výroby a nadviazaná zmena lay-out výroby
 • DURA Automotive Systems CZ s.r.o., Kopřivnice
  Téma: Umiestnenie nových projektov do existujúceho lay-out výroby
 • BKR ČR s.r.o. (skupina VELUX), Vyškov
  Téma: Zníženie priebežnej doby výroby a nastavenie Kanbanu vo výrobe
 • Technistone, a.s., Hradec Králové
  Téma: Plánovani a riadenie výroby
 • MSA, a.s., Dolní Benešov
  Téma: Plánovani a riadenie výroby
 • Taforge, a.s., Kopřivnice
  Téma: Dynamická simulácia