Logistická akadémia - cesta k majstrovstvu logistiky!

Priebeh certifikácie

Prejdite si priebeh certifikácie krok po kroku - text k vybranému kroku sa objaví pri kliknutí na naše logo. Neváhajte sa na nás obrátiť, ak budete chcieť niečo vysvetliť podrobnejšie!

Použite elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na týchto webových stránkach. Po odoslaní prihlášky Vás zhruba do týždňa budeme kontaktovať telefonicky, aby sme osobne skonzultovali zvolený stupeň certifikácie a dohodli ďalšie náležitosti.

Podmienkou pre prihlásenie sa do Logistickej akadémie je aspoň trojročná podniková prax dotýkajúca sa logistiky (nákup, skladovanie, doprava, manipulácia, plánovanie a riadenie výroby, distribúcie, predaj apod.). Všetko ostatné doriešime individuálne pri našom prvom telefonickom kontakte.

Ak budete cítiť potrebu doplniť si svoje vedomosti a zručnosti v logistike, je Vám k dispozícii náš detailne prepracovaný a mnohonásobne overený vzdelávací program. Môžete ho absolvovať ako celok, alebo sa zúčastniť len niektorých vybraných modulov podľa vlastného uváženia. Vzdelávací program prebieha v Prahe, v Ostrave a na Slovensku v Bratislave.

Testy sú obsahovo náročné, ale možno ich pripraviť v pokoji súkromí cez e-learning. K dispozícii je rad materiálov v elektronickej podobe a tiež užitočný manuál, ako efektívne testy zvládať.

Skúsení lektori Logistickej akadémie Vám pomôžu vybrať a pripraviť projekt z vášho pracovného prostredia k následnej obhajobe. Ideálna príležitosť na diskusiu vášho projektu poskytuje ponúkaný vzdelávací program, v rámci ktorého sú tieto konzultácie poskytované bezplatne.

Prebieha uzavrene pred komisiou zloženou z členov lektorského zboru LA. Je náročná ("ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku") a je potrebné ju zužitkovať ako generálnu konzultáciu k obdobe finálnej.

Prebieha ako obhajoba verejná! Vzhľadom k náročnosti "malých" obhajob je riziko nezvládnutia obhajoby finálnej relatívne nízke. To vo väčšine prípadov umožňuje odovzdať dopredu pripravený diplom v tom istom termíne.